Tổng quan

Nhằm tăng cường hóa sức mạnh tổng hợp của tập đoàn, công ty đã bước đầu triển khai chiến lược toàn cầu.

Công ty MeiwaPax

Sáng lập Tháng 3 năm 1962
Thành lập Tháng 10 năm 1966
Vốn điều lệ 350,000,000 yên
Trụ sở chính, nhà máy Osaka 888-1 Enmyo-cho, Kashiwara-shi, Osaka, 582-0027, Japan
TEL : +81-50-3821-6845 / FAX : +81-72-976-0920
Trụ sở chính ở Tokyo 7F Kayaba-Cho Broad Square 3-9-10 Kayaba-Cho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0025, Japan
TEL : +81-50-3821-6857 / FAX : +81-3-5651-5092

Top of page

MeiwaPaX GROUP