ระบบการผลิต

กุญแจสู่ความสำเร็จของเราคือ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและระบบที่เป็นเอกภาพ

กระบวนการผลิตที่ได้มาตราฐานของเรา ทำให้แต่ละส่วนของบริษัททำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนความยุ่งยากในการ
ประสานงาน ในขณะที่ระบบควบคุมคุณภาพของเราได้รับความรับรองจากมาตราฐาน ISO9001-2008 ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนขั้นตอนการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาและการแพทย์ที่ต้องควบคุมเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ เราก็มีระบบควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในกระบวนการผลิต

1 Planning & Design

แผนกออกแบบและวางแผนของเราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาและทดลองคิดค้น เพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆ

2 Vacuum metallizing and blown film extrusion processes

เมอิวะแพ็คซ์มีความภูมิใจที่จะกล่าวว่า เราเป็นผู้นำทางด้านการผลิตฟิล์มผนึกสูญญากาศแมททัลไลซ์(Vacuum metallizing) และฟิล์มอัดรีดด้วยอากาศ(blown film extrusion) ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ

3 Plate making

แผ่นพิมพ์จะถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบ เลย์เอาท์ที่ลูกค้าเป็นผู้
กำหนด ด้วยเทคโนโลยีการสร้างแผ่นพิมพ์โลหะด้วยเลเซอร์
แบบ ไฮสปีด ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง

4 Printing and print quality inspections

เรามีระบบการพิมพ์ที่มีความแม่นยำสูง ด้วยเครื่องมือการพิมพ์
หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ เครื่องพิมพ์แบบกราเวียร์ 10 สี
เครื่องพิมพ์มัลติคัลเลอร์ และเครื่องพิมพ์สำหรับงานต่างๆตาม
แต่วัตถุประสงค์ ร่วมกับระบบตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
ที่ละเอียดถี่ถ้วน ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้งานพิมพ์ภาพสี
ที่มีคุณภาพ

5 Laminating & Coating

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการลามิเนตและการโค้ทติ้ง ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง เทคนิคต่างๆจะถูกทดสอบและนำไปประยุกต์ ให้ได้มาซึ่งวิธีการที่เหมาะสมกับการผลิตในรูปแบบต่างๆ

6 Product inspection

สำหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นั้น เราใช้ระบบการตรวจทาน
ซ้ำสอง(Double quality control system)ในการตรวจเช็ค
คุณภาพ โดยใช้ทั้งเครื่องจักรที่ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์
อันทันสมัย และด้วยบุคคลากรตรวจเช็คซ้ำอีกรอบ จึงมั่นใจได้
ว่าบรรจุภัณฑ์ที่เราผลิตและผ่านการตรวจสอบแล้วนั้น จะได้
คุณภาพตามมาตราฐานGMP (Good Manufacturing
Practice)โดยระบบการตรวจสอบของเรา ได้ถูกออกแบบมา
เพื่อให้สามารถรักษาระดับมาตราฐานสินค้าให้คงอยู่ในระดับสูง
ให้มีความถูกต้องในการผลิตมากที่สุด ในขณะที่เกิดของเสีย
และความสิ้นเปลืองน้อยที่สุด

7 Slitting

คือกระบวนการตัดแบ่งม้วนฟิล์มชิ้นงานด้วยเครื่องSlitter โดยเครื่องจะตัดแบ่งม้วนฟิล์มออกเป็นขนาดตามแนวยาวตามขนาดที่ต้องการ เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการผลิตก่อนนำไปหีบห่อและ
นำส่ง โดยขั้นตอนการตัด จะใช้ทั้งระบบใบมีดและเลเซอร์ ขึ้นอยู่กับชิ้นงานแต่ละชนิดว่าเหมาะสมกับระบบการตัดแบบใด

8 Pouch making

ด้วยจำนวนเครื่องจักรผลิตซองเพาช์ที่มากที่สุดในโลกตะวันออก เมอิวะแพ็คซ์จึงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ที่สามารถสร้างความ
หลากหลายของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับทุกความต้องการของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นซองเพาช์แบบcenter seal ซองเพาช์แบบ3-side seal ซองเพาช์ซิปล็อค และ ถุงลิฟเทนเนอร์

9 Quality control

ก่อนการจัดส่งสินค้าสู่ลูกค้า เรามีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทุกครั้ง โดยใช้เครื่องมีตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกสินค้าที่ส่งมอบให้กับลูกค้าจะเป็นสินค้าที่ได้มาตราฐานสูงสุด

10 Delivery

  • Strength of Meiwa Pax Group

Top of page

MeiwaPaX GROUP