จุดแข็ง

ความรวดเร็ว

ความรวดเร็ว

ด้วยระบบการผลิตแบบครบวงจร ทำให้เราสามารถกระชับเวลาและเพิ่มความเร็วในการผลิตได้เป็นผลสำเร็จโดยรวมขั้นตอน แต่ละส่วน
เข้าด้วยกัน ทำให้เกิดเอกภาพและความคล่องตัวโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการดีไซน์ การสร้างแผ่นพิมพ์โลหะ การพิมพ์ การเคลือบ การตัด
ไปจนถึงการบรรจุหีบห่อเพื่อการนำส่ง

เทคโนโลยี

เทคโนโลย

ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงและประสบการณ์ของเรา   ทำให้เราก้าวล้ำนำหน้าในประสิทธิภาพการผลิตฟิล์มลามิเนตและการเคลือบที่มีคุณภาพสูง ในส่วนการผลิตแผ่นพิมพ์โลหะ ประสบการณ์ที่ส่งสมมานานทำให้เราประสบความสำเร็จในการควบคุมการพิมพ์ให้อยู่ในระดับคุณภาพ และเรายังวางแผนต่อยอดองค์ความรู้เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรมไม่เพียงแต่ในระดับประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงระดับโลกอีกด้วย

การควบคุมคุณภาพการผลิต

การควบคุมคุณภาพการผลิต

เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายในความเป็นผู้นำการผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพ โดยได้รับการรับรองจาก The FPHA(Flexible Packaging Hygiene Association) และรวมถึงหน่วยตรวจสอบมาตราฐานที่เรามี เราใส่ใจต่อคุณภาพความสะอาดเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ เรายังได้รับการรับรองจากมาตราฐาน ISO9001 และมีระบบ QMS(Ouality Management System) ที่ช่วย ในการตรวจสอบคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผน

การวางแผน

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสม บวกกับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและครบวงจร ภายใต้การทำงานร่วมกันของแต่ละบริษัทในเครือ ทำให้
เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง
ไม่ว่าจะเป็นในวงการอาหาร เวชภัณฑ์ เครื่องสำอางค์ หรือแม้แต่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคต่างๆ นอกจากนั้นเรายังมีเครือข่ายครอบ
คลุมทั่วทั้งประเทศ ซึ่งทำให้เราสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

ความสามารถในการผลิต

ความสามารถในการผลิต

เราได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในวงการผลิตบรรจุภัณฑ์ ที่มีเครื่องจักรอันทันสมัยที่สุดในโลกตะวันออก สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งกำลังการผลิตที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณ หรือระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมา

จากความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและสะดวกใช้ยิ่งขึ้น เราได้สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการของตลาดสินค้าในทุกรูปแบบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร เวชภัณฑ์
เครื่องสำอางค์ สินค้าอุตสาหกรรม และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค กว่า 10,000 ชนิด และจากความทุ่มเทนี้ ทำให้เราก้าวเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รายใหญ่ที่สุดในแวดวงอุตสาหกรรมประเภทนี้

  • Strength of Meiwa Pax Group

Top of page

MeiwaPaX GROUP