ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

หลอดลามิเนต
(Laminate tubes)

Laminated tubes

บรรจุภัณฑ์รูปแบบนี้เกิดจากการรวมข้อดีของ หลอดโลหะ กับ
หลอดพลาสติกเข้าด้วยกัน คือ มีความแข็งแรงแบบหลอดโลหะและมีความยืดหยุ่นแบบหลอดพลาสติก และยังมีความทนทานต่อสารเคมีต่างๆเหมาะสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ย้อมสีผมและพวกกาว เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์แบบเปิดง่าย
(Laser, LN, Micronotch)

Easy opening series Laser, LN, micronotch, etc.

บรรจุภัณฑ์รูปแบบนี้ มีฟังค์ชั่นที่ง่ายต่อการเปิด สะดวกในการใช้มือตัดหรือฉีก โดยรูปแบบการผลิตที่หลากหลาย ทำให้ได้บรรจุภัณฑ์
ที่แตกต่างตามความต้องการ เช่น ถุงฉีกง่าย โดยฉีกส่วนไหนก็ได้ ไม่ต้องมีรอยตัดรูปตัววี,รอยกรีดที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสียหายต่อมือหรือผลิตภัณฑ์ พร้อมกันนี้เรายังมีการออกแบบที่เป็นสากลเพื่อความเหมาะสมกับการนำไปใช้งานและประยุกต์ใช้

ฟิล์มหด
(Printing for shrink film)

Printing for shrink packaging

ฟิล์มลักษณะนี้จะหดตัวห่อรัดสินค้าแนบไปตามรูปร่างผลิตภัณฑ์ โดยฟิล์มของเรานี้ยังสามารถพิมพ์ภาพสีลงบนตัวฟิล์มได้อีกด้วย โดยลงสีได้มากถึง 8 สี ฟิล์มหดนี้นิยมใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการหีบห่อรวมกันเป็นเซ็ต เช่น แพ็คโยเกิร์ต แพ็คเยลลี่ นัตโตะ รวมทั้งห่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย

เรซินขึ้นรูปชนิดพิเศษ
(Special resin extrusion)

Special resin extrusion processing

เรามีบรรจุภัณฑ์เรซินขึ้นรูปแบบต่างๆ อาทิ เรซินพีบีที ที่สามารถเก็บกลิ่นได้ , เรซินทีพียู ที่มีความยืดหยุ่น เรซินวีโอซี-ฟรี ที่ไม่มีสารระเหย ต้านไฟฟ้าสถิตย์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการได้หากต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้กับสารโอเลฟินได้

Top of page

MeiwaPaX GROUP