เครือข่ายบริษัท

ปรัชญาของเราคือ การนำพากลุ่มบริษัทเมอิวะแพ็คซ์ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในเวทีโลก

Meiwa Pax Co., Lrd.

ก่อตั้ง มีนาคม พ.ศ.2505
จดทะเบียน ตุลาคม พ.ศ. 2509
ทุนจดทะเบียน 350 ล้านเยน
สำนักงานใหญ่โอซาก้า 888-1 Enmyo-cho, Kashiwara-shi, Osaka, 582-0027, Japan
โทร: +81-50-3821-6845 / แฟกซ์: +81-72-976-0920
สำนักงานใหญ่โตเกียว 7F Kayaba-Cho Broad Square 3-9-10 Kayaba-Cho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0025, Japan
โทร: +81-50-3821-6857 / แฟกซ์: +81-3-5651-5092

Top of page

MeiwaPaX GROUP